olechris
  PRIOR TO Deepwater Horizon
 
 PRIOR TO
DEEPWATER HORIZON:

 CORRESPONDANCE WITH BJØRGE STENSBØL IN REGARD TO "BOPROD" 
and drilling in North Norway
Bjørge Stensbøl was in many years head of Norways Olympic Training Team with good connection to top playors within Norwegian and International Olympic Committee, among them Gerhard Heiberg. 

From: oco
Sent: Wednesday, April 14, 2010 8:38 AM
Subject: Fw: "Boprod"

 
God formiddag Bjørge,
Så snart du vet mere, og det er grunnlag for nærmere evaluering, får vi søke å treffes?
Vi bør også tenke gjennom våre alternative roller/engasjement i et fremtidig samarbeide.
Ha en god dag.
Ole

 
From: oco
Sent: Tuesday, April 13, 2010 10:01 PM
Subject: Re: "Boprod"

 
Hei Bjørge,
>
Godt, hører mere fra deg om reaksjoner, eller ikke, når du vet mere?
Mot slutten av 1980-tallet hadde jeg en interessant samtale med tidligere statsminister Per Borten hjemme hos ham på gården.
Han uttrykte det sto sterke krefter bak "Kielland"-saken, men det var begrenset hva han kunne gjøre. Flere år senere mens jeg var leder for ro-gruppa til NTNUI (2000 +) var Ola Borten Moe med på noen økter med gruppetrening på romaskin. Senterpartiets nåværende leder Navarsete har jeg aldri møtt, men Erland Asdahl, stortingsmann for SP på begynnelsen av 1980-tallet var en kjernekar med sine holdninger om rett og galt, mot korrupsjon og pengesløsing i Statoil og for at sannheten om "Kielland" skulle frem. Det var sørgelig at han forlot oss  så tidlig. Erland hadde fått høre gjennom sine kontakter i Nationen at der hadde gått ut ord i A-pressen om at "Asdahl skulle taes". Til slutt var det kreften og kreftbehandlingen som tok ham. Äre hans minne.
Det er vel medNord Norge og menneskene i nord som mange steder langs kysten av Norge at de har vært tvunget til å lære seg å leve med "været", og ikke trosse stormen i utide. Men er du først ute på havet når det blåser opp må en også stå stormen av, og kjempe for å komme seg vel i havn.  Ikke bare for å berge eget liv, men for å berge livet til de der hjemme som en føler ansvar for. Slik er det vel også i dag. Når stormen blåser som værst fra sør må nordlendingen stå opp og kjempe for egen eksistens.
De har bevist at de kan hvis de vil - hva er alternativet?
>
Fritt etter Ibsen: "Der er viljen som gjelder, viljen frigjør eller feller!"
>
Høres
>
mvh Ole

 
Sent: Monday, April 12, 2010 9:53 PM
To: 'oco'
Subject: SV: "Boprod"

 
Jeg svarer på begge dine to siste (har vært litt travelt i det siste….)
Ja, i den første mailen er jeg helt enig! – Jeg tror noen av oss vil for mye i forhold til Nord-Norge.  jeg skal holde foredrag i Svolvær om en måneds tid ”Nordlendinger – underdogs eller pionerer”. Har du gode poenger er jeg lutter øre!
Det ser dessverre slik ut at utviklingen i nord blir styrt sørfra.  Det er få eller ingen regionale tiltak fra nord…….
 
Jeg har forsøkt meg med lignende tanker som du gjør i den siste mailen, og har senest i dag hatt møte om det med ledelsen i Senterpartiet – for å så noen frø i forhold til å ta nødvendige forholdsregler før oljeboring i nord.
 
Blir spennende og se om det kommer noen reaksjon…..
 
I morgen tidlig drar jeg til Midt-Troms hvor jeg driver organisasjons- og lederutvikling i en bedrift, og da blir jeg ute av nett noen dager.
 
mvh Bjørge
 
Fra: oco [mailto:oco@tele2.no]
Sendt: 12. april 2010 09:14
Til: Björge Stensböl
Emne: "Boprod"
 
Hei og god morgen,
Et scenario er å på nytt ta initiativ til dannelse av et selskap for undervanns oljevernberedskap rettet mot NordNorge (Lofoten/Vesterålen) basert på "Boprod" konseptet for kontroll av utblåsning og lekkasjer fra oljeinnstallasjoner (brønnhoder, rørledning) på havbunnen. Selskapet i seg selv kan ha en begrenset aksjekapital hvis de rette aktører (nordnorske interessenter/støttespillere i styre og ellers ?) er med å sikre finansiering av prosjektering utenom aksjekapitalen?
Andre scenarioer?
Mvh Ole Östlund
------------------------------------------------------------------------------------
 
From: oco
Sent: Friday, April 09, 2010 7:37 PM
Subject: 9. april - Makten og Æren
 
Hei Bjørge Stensbøl,
Inviterer deg til en dialog om fremtiden!
Med referanse til det du skriver om et OL i Tromsø 2018 og dine visjoner for NordNorge,
vil jeg fremme postulatet: "At du som meg ville for meget for Norge på kort tid"?
At kreftene som motarbeider visjoner for Norge (spesielt nordNorge) er sterkere enn vi på forhånd kunne vite?
Jeg fortsetter med utdrag av en mail jeg i dag 9. APRIL  skrev til en norsk journalist som viser interesse .....
-----------------------------------------------------------
Sitat:
Det som i mange år forbauser meg med Norge og nordmenn er hvor vanskelig de fleste i posisjoner har for å inngå dialog om vesentlige spørsmål.
Jeg savner synspunkter og motforestillinger, men der virker som mange ikke har SAKLIGE oppfatninger og EGNE meninger å fremføre.
På mange måter virker det som "førerrolle" og nasjonalsosialismen har vunnet fram i Norge selv om vi kaller oss demokrati.
Når først føreren har gitt uttrykk for at det skal menes ditt og datt følger hopen etter, og videre at førersystemet bestemmer hvem som skal drive med hva i samfunnet. Konkurranse på uhildet demokratisk hvis uteblir. "Du skal få bedrive det, men ikke det."
Hvem var Erik Tiller? Jeg fikk forståelse av at hans far var tilknyttet Adresseavisen, men etter å ha henvendt meg til journalist Harry Tiller i Adresseavisen er jeg usikker? Erik Tiller hadde sommerjobb hos meg i Idungården på midten av 1980-tallet. Erik studerte markedsføring og økonomi ved California Lutheran University (College) og hans oppgave for meg var å bistå med forretningsplan for min etablering av firma i USA. Han knyttet kontakten til SON, Sons of Norway og Jean Paul Fredsti som jeg traff i California og som hadde utført konsulentoppdrag for S.A.S. Fredsti var tilknyttet katolsk kloster men var på vei ut ettersom han hadde forelsket seg og bestemt seg for å stifte familie.
Senere har kontakten med Tiller og Fredsti forstummet, men jeg har holdt fast på min forretningsplan uten å få noen motforestillinger annet enn enkelte mishagsytringer fra persjoner jeg ikke setter større lit til. Men skulle det være grunnlag for justeringer, hvorfor er der ingen som på saklig grunnlag stiller opp og tar en dialog med meg?
Hva med rollen til Dag Meier Hansen i Oljedirektoratet som var den Manshaus i Olje og Energidepartementet sendte mine håndskrevne notater om "Boprod" til, og som kort etter fikk ansettelse i Norske Shell? Dag Meier Hansen som sammen med dir Olav Kristiansen fra Statoil og utbyggingen av Statfjord-feltet,  var med i styringsgruppen for restaurering av  Collin Archer skøyta "Wyvern" som lå ved Risør Trebåtbyggeri våren 1982 da jeg kom slepende ned med 8mR "Irene VI".
Dag Meier Hansen ble av Norske Shell utlånt til et forskningsprosjekt i Shell i Haag, som hadde flere likhetstrekk med oljeproduksjonskonseptet til "Boprod". Sentral i ledelsen i Norske Shell var dengang dir. Johan Nic. Vold som også har vært direktør i Statoil og i styret til DnB/NOR. Den som var forskningssjef i Norske Shell da jeg i 1981 kontaktet Norske Shell om "Boprod" var Roar Rose som kom fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og var en betrodd medarbeider av Finn Lied (industriminister ved etablering av Statoil og Oljedirektoratet, og senere annen styreformann i Statoil). Shell i Haag la senere ned forskningsprosjektet og Dag Meier Hansen ble sendt tilbake til Norge.  I forbindelse med at jeg først søkte gehør for utblåsningskontrolldelen av Boprod-konseptet ble jeg av patentkontoret informert om at der få dager etter at Dag Meier Hansen hadde mottat mitt håndskrevne notat var innlevert en patentsøknad i navn av Terje Hopen "Blow Out Bottle". Her var også flere likhetstrekk. Terje Hopen traff jeg på senere under snuingen av Kielland 1983. Det var han og hans selskap Bergen Engineering som underlagt Kværner sto for de tekniske beregninger av snuprosedyeren, og som Reinertsen i sine telefakser påpekte var beheftet med alvorlige mangler, som hvis ikke rettet på ville ført tilo at også det andre snuforsøket ble en fiasko.
---------------------------------------
sitat slutt.
Når dette er skrevet vil jeg henlede oppmerksomheten til lunsjsamtale i 1981 på kontoret til daværende direktør for NORCEM, numere norsk representant i den Olympiske komite, Gerhard Heiberg. Heiberg og Norcem viste interesse for "Boprod".  Gulbrandsen ble av Norcem satt på prosjekt - samarbeide.  Den 20 mai 1981 kunne Gulbrandsen fortelle at "Boprod"-prosjektet  hadde passert Norcems styre og at klarsignal var gitt for å gå videre. Gulbrandsen ble noe senere utskiftet med Brante. Senere fikk Norcem "et skudd for baugen". Dette hva jeg forsto etter kontakt med Statoil.
Nå er vi i den situasjon jeg forestilte meg ville komme for 30 år siden at videre oljevirksomhet i nordNorge er avhengig av sikkerhet. "Boprod" konseptets beredskapdel rettet mot undervanns ukontrollert brønnutstrømming, og oljelekkasjer fra installasjoner på havbunnen, bidrar til økt sikkerhet.
Et nytt fremstøt i nasjonens interesse er mulig med støtte fra flere? Muligheten er fremdeles der for etablering av et eget selskap for undervanns oljevernberedskap. Begrensningen utgjøres av politisk anderledes tenkende maktpersoner og ressursbegrensning. Med ressursbegrensning tenker jeg på kvalitativt tenkende personer og økonomiske midler.
Økonomien kan avhjelpes med erstatning fra tidligere svindel fra DnB/NOR, ref med lenker; http://www.multinet.no/~falk/FRAD.htm
Ressurspersoner kan skaffes med et  rettferdig utkomme fra banken, se vedlegg. Men før så er i boks får risikoen råde.  
 
 
DU ER EN KVALITATIV RESSURSPERSON!
BLIR DU MED PÅ EN DIALOG?  
 
Vennlig hilsen
Ole Östlund
 
 

 


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2807 - Release Date: 04/12/10 20:32:00
 
  Today, there have been 4 visitors (8 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=